Nye rutiner for innlåsing

Fra om med 1. januar er det ny leverandør for hjelp til innlåsing, beboere må selv betale for å få hjelp til å bli låst inn.
Samtidig får alle tildelt digitale nøkler dette blir utsendt automatisk for alle, de som ikke er interessert dropper bare å laste ned appen til Unloc.
Informasjon kommer også på sms og hengt opp på oppslagstavlene i hver oppgang.

 Mvh.
Styret