Styret informerte tidligere denne uka at vi skulle komme med informasjon rundt alle prosjekt vi jobber med.

Full EL utvidelse
Vi er i sluttfasen med prosjektet, det gjenstår noen plasser ved Waldemar Aunes Veg 15. Vi har valgt EMES som leverandør. De som allerede har parkering ved en EL plass mottok informasjon i går fra EMES – øvrige som har fått montert mottar mail i morgen. Alt er klart på det nye anlegget, vi venter på at Tensio skal gjøre en siste jobb, så vil alt være oppe og går – Dere vil få mer informasjon fra EMES Viktig at dere registrerer dere til EMES slik at dere mottar informasjon.

Pris pr. stolpe er kr 40,- i mnd, samt forbruk, vi har valgt spottpris borettslaget tar et påslag på kroner 1,-

Det vil bli satt opp gjesteladere på et par plasser til, mest sannsynlig utenfor Selsbakkvegen 42 og WAV 15. I dag har vi 2 i Alette Beyers veg. Rollover fra Aneo, det vil komme informasjon i starten på oktober, anbefaler å endre til minimum abonnement i tiden som gjenstår til de.

Nedgraving av avfallsløsning
Dette prosjektet har pågått over lang tid, og har bydd på utallige utfordringer, det gjør det fortsatt. Vi jobber tett på arkitekt, og Trondheim Renholdsverk, en kum ble knust ved Selsbakkvegen 42. Den er bestilt, men ikke mottatt. Rørfornying Som alle har fått med seg ble blokk 12 startet opp uten å informere beboere i den grad de hadde krav på. Dette er helt uakseptabelt, og skulle aldri ha skjedd. Det er kalt inn til beboermøte i neste uke for blokk 12. Vedlegger videre fremdrift ut dette året. Blokkene som står for tur, er 10 og 8 de vil motta innkalling til beboermøte i god tid.

Graving utenfor blokk 5
Utskiftning av fellesledninger, vedlegger infoskriv fra TOBB Utvidelse av Borettslaget Som de fleste er kjent med jobber styret med utvidelse av borettslaget, dette vil gi en god del penger inn til oss, noe vi sårt trenger, da vi har store vedlikeholdsutgifter i de neste årene, noe er allerede påstartet (rør). Vi har avholdt 1 beboermøte til de som blir mest berørt. Waldemar Aunes Veg 1, og Selsbakkvegen 38. Planen var å ha et nytt beboermøte med de om ikke så lenge og et beboermøte for øvrige beboere, etterfulgt av et ekstraordinært generalforsamling der vi skulle presentere dette. Slik som saken er nå, kan det være at vi utsetter dette til vår.

Utvidelse av p-plasser ved Selsbakkvegen 50
Dette prosjektet er dels med på utvidelse av borettslaget, gjesteplassene i Alette Beyers vei må erstattes. Samtidig bygges det på andre siden av veien, mange beboere i vårt BL har benyttet dette som parkering, det er få gjesteplasser i dette området. Dette er ferdig om ca 14. dager og vi valgte å gjøre dette samtidig som vi utvider til EL. Ny vaktmestergarasje I forbindelse med utvidelse har vi utredet pris på ny vaktmestergarasje, dette skal presenteres på EOGF. Erstatning av Gjesteparkeringsplasser Vi har også jobbet med prosjekt for å erstatte gjesteplasser i Alette Beyers veg, dette vil også bli presentert på EOGF. Mvh. Styret

Viser til informasjon fra styret. Selsbakkhøgda Borettslag har nå behov for nye personer i styreverv. Valgkomiteen ber derfor om at personer som ønsker å bidra i styret melder seg snarest, og SENEST innen mandag 4. september. Ny sammensetning av styret vil bli avgjort ved valg på ekstraordinær generalforsamling. VI ØNSKER OSS NÅ KANDIDATER TIL FØLGENDE VERV: STYRELEDER STYREMEDLEM VARAMEDLEM De nye kandidatene som velges inn vil være virksomme i sine styreverv til ordinær generalforsamling vår/sommer 2024, hvor vi forhåpentligvis vi komme i ordinær syklus med valg og sammensetning av styret. De nye kandidatene velges for såpass kort tid denne gangen da vi håper at dette kan gi dere som er nysgjerrige på styrearbeidet, og tror dere kan bidra, en fin mulighet til å få prøve seg i arbeidet og få innsikt i hva det innebærer. Ordinære styremedlemmer og styreleder sitter vanligvis i en periode på 2 år, varamedlemmer og valgkomiteen velges hvert år. Vanligvis velges dette på ordinær generalforsamling. Arbeidet honoreres og en kan få muligheten til å delta på kurs og kompetanseheving gjennom TOBB. Styrets sammensetning er pr i dag (fem stk): Styreleder: BEHOV FOR KANDIDAT Styremedlem: BEHOV FOR KANDIDAT Hanne Hagen - styremedlem på valg i 2024 Torgrim Wårum- styremedlem på valg i 2024 Kristin Gautvik- styremedlem på valg i 2025 Varamedlemmer (to stk): Anne Kristin Skar Vigtil Lilja Kristiansdottir Valgkommite: Hanne Elisabeth Strøm Asbjørn Bakås Harald Reitan Mari Dyrset Har du lyst til å være med i styret? Send oss en søknad pr. e-post INNEN MANDAG 4. SEPTEMBER med følgende informasjon: Hvorfor du søker og hvilket/hvilke verv du kan tenke deg Kort CV Alle vil få tilbakemelding og bli innkalt til et kort intervju. Søknaden sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Med vennlig hilsen Valgkommiteen i Selsbakkhøgda Borettslag 26.08.23
Fra og med onsdag 10. mai er det mulig å benytte gjesteladere som er montert på garasjevegg i Alette Beyers Veg. Når man lader står man på gjesteparkering og må derfor registrere dette i SmartOblat, det kommer opp informasjon om hvordan dere laster inn app, og lader, vedlegger også info her, merk at det er et gebyr på kr 25,- i timen etter endt lading, dette for at bilene flyttes når dere er ferdig med å lade, slik at flere kan benytte seg av den. Last ned vår mobilapp, EMES Charge. Registrer bruker og betalingskort i mobilappen. Sett inn ladeplugg, og finn lader i ladekartet i mobilappen. Eller skann QR-kode du ser i displayet på selve laderen. Start ladingen i appen. AppStore: https://apps.apple.com/no/app/emes-charge/id1604893292 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emesevcloud.cp.app Vedlagt ligger en brukerguide. Her ser brukerne hvordan de aktiverer sine egne ladebrikker. Dette kan adgangskort eller lignende som folk ofte allerede har på seg. For fremtiden, når hele ladeanlegget er oppe å går vil vi lage egne ladebrikker som kan benyttes.

Hei Det er ledige garasjer i Alette Beyers veg, en er ledig nå, og en blir ledig fra 01.09.2023.

Hvis dette er av interesse kontakt TOBB på mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mvh. Styret

Full utvidelse av EL-bil Ladere

 

I løpet av 2023 skal vi ha full dekning av elbil ladere på alle faste parkeringsplasser i borettslaget, også garasjene. Unntak er garasjerekka som er i Alette Beyers veg – denne venter vi med til etter ekstraordinær Generalforsamling om utvidelse av BL.

Vi har valgt å kjøpe anlegget selv, dette vil på sikt bli mer lønnsomt både for BL og de som benytter seg av ladestolpene. Vi har ikke gått for Easee ladere, men Zaptec.

Hvis det blir utvidelse av BL blir det etablert gjesteplasser på de områdene der avfallskontainerne sto, samt noen plasser vi ser det er mulig å utvide. Der vil det også strategisk bli montert gjesteladere på noen av områdene.

Det vil komme informasjon om videre fremdrift når vi har alle detaljer på plass, det vil også bli beboermøter der alt vil bli presentert, vedlegger link til EMES

For dere som allerede har avtale med Aneo – vi viderefører abonnementet til vår nye leverandør som er EMES  - det vil komme nærmere informasjon om dette.

https://emes-europe.no/

 

Utvidelse av Borettslaget

 

Det har i mange år vært diskutert utvidelse av borettslaget på tomta i Alette Beyers veg. På generalforsamling den 9. mai rett etter GF vil vi informere og presentere det vi har jobbet med ifbm utvidelse. Dette blir et informasjonsmøte, der både Trym, advokat og økonom som har bistått oss i dette arbeidet vil være til stede. Her er det fint om vi får en fin dialog, slik at vi kan ta med deres synspunkt videre i prosessen.

Ekstraordinær GF på denne saken vil skje i september / oktober 2023 – i forkant av EOGF vil det bli kalt inn til beboermøter.

 

Ny vaktmestergarasje

 

Vi har sett på mulige plasser å etablere ny vaktmestergarasje, dette vil det komme mer informasjon om til høsten på EOGF.

 

Rørfornying

 

Vi er godt i gang, det har vært lite støy rundt fornying, noen utfordringer må man nesten forvente kommer, det er lite forsinkelser.

Når prøveblokkene er ferdig, tar vi en evaluering og kommer med videre fremdrift på øvrige blokker.

 

Hyre

 

Vi har vært i kontakt med de om å etablere biler i vårt BL, dette er et tilbud som flere og flere benytter seg av.

Bilene vil stå i første omgang på gjesteplass i Alette Beyers veg, mer informasjon finner dere i denne linken.

https://www.hyre.no/trondheim/

 

Måser

Her er det ikke så mange løsninger, de fleste tiltakene gjør at de forsvinner i en periode for så å komme tilbake, det som kan være en løsning er strøm – for å få dette på plass på alle blokker blir en kostnad på 1,5 million. Vi er ikke alene om dette problemet, alternativet er å akseptere at de er der. Vi tar dette med videre til neste år, mulighet er å ta det på sikt, starte med blokkene som pr. i dag er mest utsatt, og fortsette med øvrige.

 

Dugnad

Minner om dugnad som blir 11. Mai, her er det mulig å være med på å plante uteområdene der dere bor, dette er en berikelse for alle i BL. SMN1 byr på burger og pølser, dette er også en gylden mulighet til å bli kjent med naboene.

 

Sosialt

 

Anne kommer fortsatt til å invitere til treff på dagtid, Umit som nå leier 1. etasje er mer enn villig til at dette avholdes der.

 

Ellers ønsker styret tilbakemeldinger fra dere både ris og ros. Vi fikk tips om søknad i fjor, det resulterte i 100 000,- fra SMN1 vi søkte for lekeplassene.

 

Ha en flott vår / sommer

 

Hilsen Styret

Side 1 av 17