Fra og med onsdag 10. mai er det mulig å benytte gjesteladere som er montert på garasjevegg i Alette Beyers Veg. Når man lader står man på gjesteparkering og må derfor registrere dette i SmartOblat, det kommer opp informasjon om hvordan dere laster inn app, og lader, vedlegger også info her, merk at det er et gebyr på kr 25,- i timen etter endt lading, dette for at bilene flyttes når dere er ferdig med å lade, slik at flere kan benytte seg av den. Last ned vår mobilapp, EMES Charge. Registrer bruker og betalingskort i mobilappen. Sett inn ladeplugg, og finn lader i ladekartet i mobilappen. Eller skann QR-kode du ser i displayet på selve laderen. Start ladingen i appen. AppStore: https://apps.apple.com/no/app/emes-charge/id1604893292 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emesevcloud.cp.app Vedlagt ligger en brukerguide. Her ser brukerne hvordan de aktiverer sine egne ladebrikker. Dette kan adgangskort eller lignende som folk ofte allerede har på seg. For fremtiden, når hele ladeanlegget er oppe å går vil vi lage egne ladebrikker som kan benyttes.

Full utvidelse av EL-bil Ladere

 

I løpet av 2023 skal vi ha full dekning av elbil ladere på alle faste parkeringsplasser i borettslaget, også garasjene. Unntak er garasjerekka som er i Alette Beyers veg – denne venter vi med til etter ekstraordinær Generalforsamling om utvidelse av BL.

Vi har valgt å kjøpe anlegget selv, dette vil på sikt bli mer lønnsomt både for BL og de som benytter seg av ladestolpene. Vi har ikke gått for Easee ladere, men Zaptec.

Hvis det blir utvidelse av BL blir det etablert gjesteplasser på de områdene der avfallskontainerne sto, samt noen plasser vi ser det er mulig å utvide. Der vil det også strategisk bli montert gjesteladere på noen av områdene.

Det vil komme informasjon om videre fremdrift når vi har alle detaljer på plass, det vil også bli beboermøter der alt vil bli presentert, vedlegger link til EMES

For dere som allerede har avtale med Aneo – vi viderefører abonnementet til vår nye leverandør som er EMES  - det vil komme nærmere informasjon om dette.

https://emes-europe.no/

 

Utvidelse av Borettslaget

 

Det har i mange år vært diskutert utvidelse av borettslaget på tomta i Alette Beyers veg. På generalforsamling den 9. mai rett etter GF vil vi informere og presentere det vi har jobbet med ifbm utvidelse. Dette blir et informasjonsmøte, der både Trym, advokat og økonom som har bistått oss i dette arbeidet vil være til stede. Her er det fint om vi får en fin dialog, slik at vi kan ta med deres synspunkt videre i prosessen.

Ekstraordinær GF på denne saken vil skje i september / oktober 2023 – i forkant av EOGF vil det bli kalt inn til beboermøter.

 

Ny vaktmestergarasje

 

Vi har sett på mulige plasser å etablere ny vaktmestergarasje, dette vil det komme mer informasjon om til høsten på EOGF.

 

Rørfornying

 

Vi er godt i gang, det har vært lite støy rundt fornying, noen utfordringer må man nesten forvente kommer, det er lite forsinkelser.

Når prøveblokkene er ferdig, tar vi en evaluering og kommer med videre fremdrift på øvrige blokker.

 

Hyre

 

Vi har vært i kontakt med de om å etablere biler i vårt BL, dette er et tilbud som flere og flere benytter seg av.

Bilene vil stå i første omgang på gjesteplass i Alette Beyers veg, mer informasjon finner dere i denne linken.

https://www.hyre.no/trondheim/

 

Måser

Her er det ikke så mange løsninger, de fleste tiltakene gjør at de forsvinner i en periode for så å komme tilbake, det som kan være en løsning er strøm – for å få dette på plass på alle blokker blir en kostnad på 1,5 million. Vi er ikke alene om dette problemet, alternativet er å akseptere at de er der. Vi tar dette med videre til neste år, mulighet er å ta det på sikt, starte med blokkene som pr. i dag er mest utsatt, og fortsette med øvrige.

 

Dugnad

Minner om dugnad som blir 11. Mai, her er det mulig å være med på å plante uteområdene der dere bor, dette er en berikelse for alle i BL. SMN1 byr på burger og pølser, dette er også en gylden mulighet til å bli kjent med naboene.

 

Sosialt

 

Anne kommer fortsatt til å invitere til treff på dagtid, Umit som nå leier 1. etasje er mer enn villig til at dette avholdes der.

 

Ellers ønsker styret tilbakemeldinger fra dere både ris og ros. Vi fikk tips om søknad i fjor, det resulterte i 100 000,- fra SMN1 vi søkte for lekeplassene.

 

Ha en flott vår / sommer

 

Hilsen Styret

Referat beboermøte 20.03.23
Beboere WAW 15
Sammendrag
Infomøte, oppstart rørfornying WAV 15
Arbeidene starter uke 17, mandag 24.april, oppstart i oppgang A
Informasjon blir hengt opp på hver enkelt dør en uke i forveien.Ikke fjern lappen fra døra, her finne
du til en hver tid viktig info og påminnelser angående arbeid som vedrører deg under denne
perioden.
Det vil bli befaringer i forkant av arbeide i hver enkelt leilighet i uke 16. Dette for å kartlegge
nødvendig arbeide og dokumentere med bilder, slik at alt tilbakestilles slik det fremstår i dag.
Tidspunkt for befaring varsles med infoark på dør, la også denne henge.
Det er estimert at arbeidet tar 3 uker i hver oppgang. Dette betyr at vann og avløp blir avstengt i 3
uker, like lenge som arbeidet tar. NB! Dette er et estimat, dvs ikke et eksakt tidsforløp. I samme
periode skal også bunnledning fornyes, estimert tidsforbruk er 2 uker. Dvs at avløp i alle leiligheter
blir avstengt i denne perioden. Fremdriftsplan blir hengt opp synlig for alle beboere.
Ikke planlegg reiser o.l. basert på estimert tidsforløp. Borettslaget garanterer ikke for tidsforløpet
og dekker ikke utgifter beboere evt mister i sammenheng med disse arbeider.
Arbeidene vil i hovedsak utføres mellom kl 08.00-20.00 man-tors og kl 08.00-16-00 fredag.
Arbeidere fra både Olimb og Unitek har lang erfaring i slike prosjekt, er proffesjonelle og opptatte
av å skape et godt miljø både for beboere og ansatte under arbeidene. Det settes stor pris på
beboeres tålmodighet disse ukene.
Beboere er pliktige til å gi tilgang til leiligheten enten ved å gi fullmakt, alternativt ved å være
hjemme i tiden arbeiden forgår.
Det vil bli detaljert info vedrørende arbeidene i hver enkelt leilighet, det anbefales å rydde og
klargjøre i forkant slik at det er lett adkomst til rør i boder og leilighet.
Viktig! Dersom rør brukes når det er avstengt vil dette kunne føre til rørkollaps og store lekasjer. I
verste konsekvens kan prosjektet forsinkes og den ekelte beboer holdes økonomisk ansvarlig for
skader påført.
Sanitærbrakke er tilgjengelig. Denne har 3 separate bad med dusj, toalett og vask, beboere må
selv ta med sanitærartikler og håndklær. Vann brukt i den enkelte leilighet kan tømmes i toalett
tilhøremede sanitærbrakke.
Nøkkel til badene finnes i nøkkelboks på gelender tilhørende sanitærbrakken. Sanitærbrakken skal
forlates i den tilstand du selv ønsker å finne den.
Tilgang til vann; det er etablert vannpunkt i utebod ved inngang til oppgang D, WAV 15. Det
anbefales at den enkelte kjøper inn 5-litersdunk med drikkevann til oppbevaring inne i leilighet.
Ved spesielle behov anbefaler vi beboere om å ta kontakt med styret. Kontaktinfo til styret ligger
alltid tilgjengelig på borettslagets hjemmeside og kontaktinfo til entrprenører vil også være
tilgjengelig her.

Mvh.
Styret

Side 1 av 16