nformasjon fra Styret
 
Styret tar ferie, kontainere vil bli plassert ut på de datoene som er informert om tidligere, kontoret er stengt i sommer, første kontordag etter ferien blir torsdag 5 august.
Vi vi fortløpende svare på mail.
 
Ha en riktig god sommer.
 
Sender med informasjon vedrørende nedgraving av afallskontainere.
 
 
Gravearbeider i Selsbakkhøgda BL:
 
Endelig er en lang og krevende søknads- og klargjøringsprosess for Nedgravd avfallsløsning i borettslaget kommet til dithen at det kan begynne å skje endringer i praksis.
Første leveringspunkt som etableres er for de tre blokkene Selsbakkvegen 46-48-50. Anleggsarbeidene her er beregnet å pågå i tre uker før man går videre til neste avfallspunkt, nederst ei Waldemar Aunes veg, mellom nr 13 og 15.
Tredje avfallspunkt er ved Waldemar Aunes veg 12. Videre srbider blir da oppover WA’s veg, og så nedover Selsbakkvegen.
 
Hovedgravingen starter mandag 28.juni og vil pågå til utpå høsten.
 
Det blir gravet ut store mengder grunnmasser for å få senket ned betongbeholderne til den nye containerløsningen. Disse massene vil i størst mulig grad brukes om igjen internt i borettslaget. De vil bli brukt til å utvide plenarealene ved verandaene og akebakken mellom WA’s veg 13 og 11 for å gjøre området mer brukervennlig.
 
Det benyttes store maskiner og lastebiler i arbeidene. Dette vil medføre en del støy og noe begrenset fremkommelighet for beboerne. Dette beklager vi og vil søke å være så rasjonelle og hensynsfulle i arbeidene ved hvert avfallspunkt.
 
Oppdatert informasjon om fremdriften vil komme underveis i byggearbeidene.
 
 
Mvh
Stig Vikan
Stig Vikan AS
 
Det er påvist smitte på Hallset skole, det ble allerede i går satt inn ekstra renholdstiltak, spesielt rundt berøringsflater.
Vi har ikke fått melding om smitte av beboere gjennom Trondheim Kommune, men det kan raskt endre seg.
Styret oppfordrer også beboerne til å sprite overflater hvis de har mulighet til dette.
 
Mvh.
Styret

Styret i Selsbakkhøgda Borettslag ønsker å kartlegge dyreholdet i i borettslaget vårt, dette for å få oversikt over antall hunder som holdes, i hver enkelt oppgang.

Hunder som allerede er i husstanden vil ikke få nekt eller tilbaketrekking av tillatelse. Dette er kun for å få en oversikt over dagens faktiske forhold, slik at styret kan behandle kommende søknader om tillatelse til dyrehold på riktig grunnlag.

I den anledning bees andelseiere, som holder en eller flere hunder i sin bolig, å melde dette inn til styret.

Det er VIKTIG å presisere at dette kun er eksisterende, for nyanskaffelse gjelder vanlige regler, da må det søkes.

Andelseiere som ikke har hund, eller holder innekatt, trenger IKKE å melde inn dette.

Frist for tilbakemelding er 10 juni.

Send mail med; Adresse, leilighetsnummer og antall hunder i husholdningen til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Dersom mail ikke er tilgjengelig, ring eller send melding til tlfnr 938 09627

 

Styret takker for hjelp til kartleggingen.

Kjære beboere

 

Da er det på tide med en ny oppdatering til dere.

 

Nedgraving av avfallscontainere

 

Endelig ser det ut som alle dokumenter er godkjent av Trondheim kommune, arbeidet starter umiddelbart.

Etterhvert som det skiftes ut, kan de tas i bruk.

Samtidig så utnytter vi plassen der de gamle avfallskontainerne sto, til ekstra gjesteparkering.

Lekeplasser

 

Vi er i gang med å prosjektere, det blir mindre i antall av lekeplasser, men det skal bli noe for alle aldre.

Når vi har alt på plass, legger vi ut prosjekt, slik at dere kan se nærmere på hva som kommer.

Parkeringsapp.

 

Den er oppe å fungere bra, det er bare å logge seg inn å komme i gang, samtidig er det også mulig å bruke oblatene ut året 2021.

For nyinnflyttede eller de som ikke har mottatt brev fra Parkzone AS ta kontakt med dem på mail

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rørfornying

 

Blokk nummer 14 og 15 skulle allerede vært igangsatt, grunnet det store smittetrykket som er nå i Trondheim måtte dette utsettes, oppstart umiddelbart når det er mulig.

 

Ekstraordinær Generalforsamlinger

 

Salg av tomt – tidspunkt i løpet av september

Fasadeendring / Restaurering – tidspunkt oktober

I forkant av disse skal det gjennomføres beboermøter, det blir enten fysisk eller digitalt, det kommer an på smittetrykket.

Her blir det grundig gjennomgang og beboermøter blir gjennomført i god tid før Generalforsamling

Det er derfor veldig viktig at alle oppdaterer mail og telefon på min side til TOBB.

Dyrehold

 

Vi er godt i gang med karlegging.

Endring fra tidligere, det vil ikke komme brev i postkassa, men via mail som er registrert til TOBB på min side.

Det vil blir tidsfrist for å komme med tilbakemelding, dette for at søknadene ikke skal ta altfor lang tid.

EL Parkering

 

Dette tilbudet har blitt veldig populært, vi utvider og ser på flere alternativer for å maksimere flere plasser.

Parsellhage

 

Styret er helt i startgropa med å utrede etablering av parsellhage på fellestomt i borettslaget. Søknader om midler til oppstart jobbes med i skivende stund, og sendes til TOBB og Trondheim kommune som har ordninger for slike tiltak. Styret tar kontakt med andre borettslag i Trondheim som har opprettet parsellhage, for å hente erfaringer og tips derfra. Med dette er tanken å berike vårt nærmiljø med en arena for kontakt på tvers av aldersgrupper og kulturer, samtidig som vi tar tak i miljøaktuelle temaer som dyrking av mat og blomster-mangfold. Dette vil ikke koste borettslaget driftsmidler, her må hver enkelt parselldyrker selv stå for beplantning og forplikte seg til kjøreregler og et felles reglement for å inneha en parsell.

 

Vaktmestergarasje

 

Vi trenger en Vaktmester garasje for våre to ansatte.

Den vi har i dag har ikke den standard som kreves, og må derfor erstattes med en ny.

 

Det er allerede skisser og tenkt plassering for denne nord i Wav.

I denne saken vil det også bli beboermøte med presentasjon av prosjektet.

Det er viktig med innspill fra dere.

Når det er godkjent av Trondheim kommune vil Generalforsamling få muligheten til å avgi sin stemme.

 

Dette er det som vi holder på med for øyeblikket, mye av dette er tunge saker.  Korona har også forsinket det litt.

Ellers

 

Når alle er fullvaksinert så får vi håpe at vi går tilbake til litt mer normale tider.

Der vi kan møtes igjen i grendehuset for både beboermøter og litt mer sosiale arrangementer.

Styret ønsker dere en riktig god sommer.  

Gi oss tilbakemelding på mail om gode ideer og innspill, vi trenger både ris og ros det setter vi pris på.

Vi er en dedikert gjeng som ønsker å få til mest og best mulig til dere.

 

Mvh.

Styret