I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ekstraordinær generalforsamling onsdag 15. oktober 2019, klokken 1800 – Byåsen Videregående skole (auditorium)

På grunn av store oppmøter til borettslagets generalforsamlinger, oppfordres eierne til å komme i god tid før møtestart. Dette for at styret skal kunne motta/registrere alle frammøtte innen rimelig tid før møtestart.

Saksliste finnes her

Eldrekaffe
Vi gjentar suksessen fra sist og inviterer til ny eldrekaffe i Grendahuset vårt mandag 26. august kl 12. Det blir enkel servering av kaffe og vafler. Velkommen!

Etter lov og forskrifter er det ikke tillatt å lade på vanlig stikkontakt uten at denne har egen kurs og type B jordfeilbryter. Dette medfører at det kun skal lades på tilrettelagte plasser for ladning av el-bil og Plug-in hybrider.

Dette er for alles sikkerhet og er gjeldende umiddelbart. Dette gjelder både p-plasser og garasjer.

Brudd på dette vil kunne medføre oppsigelse av p-plass/garasje samt erstatningskrav/avkortning i en forsikringssak eller anmeldelse.

P.d.d. Er det mulig å lade på 2 stikkontakter i Alette Beyersvei og på 5 p-plass i Selsbakkveien 46.

Det er satt opp 3 stolper midlertidig på p-plass i Selsbakkveien 46 der det er mulig for 5 biler å lade samtidig. Følg instruks på stolpene. Oppstarts avgift kr: 10 og deretter kr: 2.50 pr kw. Så snart biler er oppladet skal disse flyttes umiddelbart.

Det jobbes for flere tilrettelagte p-plasser for ladning av El-bil og Hybrider.

Ved spørsmål kontakt styret.

Side 7 av 8