Det er varslet Ordinær Generalforsamling for Selsbakkhøgda Borettslag i mai 2022.

I denne forbindelse ber valgkommiteen om at kandidater som ønsker styreverv kontakter oss pr. e-post innen 20. mars. 

 

E-posten må inneholde:

  • noen ord om deg
  • din motivasjon for styrearbeidet
  • kort CV

Vi vil invitere alle som melder seg til et kort intervju.

 

E-post sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Dagens styre:

Anniken Thomsen Tvervåg - styreleder, ikke på valg

Kristin Gautvik - styremedlem, ikke på valg

Kristian Malmedal Bersvendsen - styremedlem, ikke på valg

Hanne Hagen - styremedlem, på valg for to år

Torgrim Eggen - styremedlem, på valg for to år

 

Varamedlemmer:

Anne Kristin Skar Vigtil - på valg for ett år

Lilja Kristiansdottir - på valg for ett år

 

Valgkommite:

Hanne Elisabeth Strøm - på valg for ett år

Kjersti Heggdal - på valg for ett år

Asbjørn Bakås - på valg for ett år

Harald Reitan - på valg for ett år

Mari Dyrset - på valg for ett år

 

 

Med vennlig hilsen

 

Valgkommiteen i Selsbakkhøgda Borettslag

Kjære beboere
Det er mye misnøye med Parkzone, vi ser at det er noen som har fått parkeringsbot når de har gjort alt riktig, når det skjer er det viktig at dere sender mail til styret, med bilde av bot og skjermdump at dere har registrert bilen i appen, det er først da vi kan ta kontakt med Parkzone.
 
Ser også at det er noen som skriver at de får feil skjermbilde, og ikke klarer å registrere, det er litt vanskelig å gi noen gode svar på det.
Men når det skjer, og før dere parkerer så må dere sende oss en tilbakemelding slik at det ikke blir bot.
 
Når alt dette er sagt har styret innhentet tilbud fra flere aktører, og det ser ut som vi har landet på et selskap som kan tilby kundetjeneste både på telefon og kontor som er i byen.
Når og hvis det blir dem så kommer vi til å ha over flere dager supporthjelp i Grendahuset.
Når det gjelder de som ikke har smart telefon skal vi bistå og hjelpe, det trenger ikke dere å tenke så mye på.
 
Parsellhage
 
I går var det et informasjonsmøte om oppstart av parsell, dette er ikke i regi av styret.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med parsell.
Dette innlegget blir også postet på Websiden, de som er interessert i å være med eller ønsker informasjon, kan sende en mail til styret, så videreformidler vi.
Om det blir parsellhage i Selsbakkhøgda vedtas på Generalforsamling, dette er en berikelse og en merverdi for oss, en stor honnør til de som har startet jobben med å utrede.
 
Håper dette var oppklarende.
 
Mvh
Styret

Her er et forslag:

 

Konkurranse for lekeapparater til de minste(o:

 

Det skal velges ut lekeapparater til de minste og budsjett for dette er ca. 180.000,-. I forslaget fra Kompan er det tatt med et dobbelt lekehus med sklie, stor vippende lekebil, mini hengekøye og en sand/vannstasjon som skal stå i sandkasse. Det er viktig at apparatene som nå blir valgt ut ikke overstiger avsatt område selv om det er noe rom for tilpasning.

 

Alle priser og produkter finnes på www.kompan.no eller i onlinekatalogen som dere finner her https://www.kompan.no/kataloger.

 

Konkurransen går ut på å velge de beste lekeapparatene innenfor budsjettrammen. Det bør helst være 3-4 forskjellige apparater slik at man kan justere med sikkerhetssoner innenfor avsatt område.

 

Lykke til!

Mvh

Styret 

Dato for kontordag/containere 1, halvår er 03. februar, 3. mars 7. april, 5. mai og 2. juni. kontainerne kommer på tidlig formiddag kontordag er fra 18.00-19:00
 
Her kommer også informasjon hva hver enkelt beboer plikter å gjennomføre årlig i sin leilighet.
 
HMS-informasjon til beboere
(helse, miljø og sikkerhet)
 
I boligselskapet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesarealer og lekeplass.
 
Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til deg som beboer.
 
Alle beboere er pliktige til å føre tilsyn med egne boenheter. Dette for å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. Derfor har vi i boligselskapet, som en del av vår internkontroll, utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som du gjennomgår for din leilighet. Dette utføres en gang i året.
 
 
BevarHMS er et HMS- og internkontrollsystem for boligselskap, se bevarhms.no. Illustrasjon av lykketegning.no
 
Beboers ansvar:
• Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.
• Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
• Kontrollere at brannverntiltak er i orden og eventuelt melde fra til boligselskapet ved mangler.
• Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer.
• Melde fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer, og/eller som skal følges opp av boligselskapet.
Boligselskapets ansvar:
• Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
• Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder.
• Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
• Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet.
 
 
Husk å gjøre deg kjent med branninstruksen. Der står det viktig informasjon om hvordan du bør gå frem dersom du oppdager en brann. Det gjøres oppmerksom på at alle beboere selv har ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring).
 
Et trygt og godt bomiljø er vårt felles ansvar!
 
Med vennlig hilsen
Styret i boligselskapet
 
 
 
HMS-SJEKKLISTE
 
Nr Sjekkpunkter Sikkerhverdag.no
1 Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til.
Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i husstanden, spesielt barna.
2 Er røykvarsler i orden (testes)?
Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Røykvarslere skal ikke være eldre enn 10 år. Husk å skifte batteri jevnlig. Se mer informasjon om plassering og krav til antall røykvarslere på sikkerhverdag.no. Lyden fra en røykvarsler skal høres tydelig på soverom med lukket dør.
3 Er brannslokkingsutstyret i orden?
Husbrannslange: Skal være tilkoblet kran. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen og munnstykke på slangen virker og at slangen er uten sprekker. Håndslokkerapparat: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat vendes for å hindre at pulveret klumper seg.
4 Er sikringsskapet i orden – ingen varmgang og nøkkel på plass?
Alt som ikke trenger å være i sikringsskapet ryddes vekk. Sjekk om kursene er tydelig merket. Sjekk at sikringene er skikkelig tilskrudde. Er det en sikring som går ofte, eller er veldig varm, må dette kontrolleres av elektriker. Vi anbefaler å ha en lommelykt stående i skapet.
5 Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden?
Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. Vifteovn og løse lamper må aldri benyttes på barnerom. Se opp for løse og varme stikkontakter og støpsler, sprukne ledninger og unngå i størst mulig grad bruk av skjøteledninger.
6 Skrur du av elektriske apparater på forsvarlig måte etter bruk?
Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen. Dersom vaskemaskin/tørketrommel må benyttes mens du sover, plasser en røykvarsler slik at den gir tidlig varsel om røyk/brann (røykvarsler plasseres ikke så nære at damp aktiverer røykvarsler. Ha slokkemiddel og lommelykt mellom soverom og maskin). Hvis du ikke har montert timer (tidsur), trekk ut støpsel til utstyr med termostat som kaffetrakter, vannkoker, krølltang m.m. Ikke trekk i ledningen!
7 Har du vurdert behovet for komfyrvakt?
Tørrkoking er en hyppig brannårsak. Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon. Kravet til komfyrvakt kom i 2010 for alle nye boliger. Dersom det i en eldre bygning legges opp ny elektrisk kurs til komfyr gjelder samme krav til komfyrvakt.
8 Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje?
Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannsbereder og vask (vannlås) på kjøkken og bad. Kontroller at avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv minst 1-2 ganger for året (avhengig av bruk).
9 Ventilasjon
Er lufteventiler i vegg, over vindu eller fra ventilasjonsanlegg åpne? Dette sikrer frisk luft inn og fuktig luft ut av leilighet. Det er også viktig å regelmessig rengjøre avtrekksvifta over komfyren. Fettet som samler seg i filteret kan lett ta fyr ved overoppheting. Dersom du har egen varmepumpe – husk å støvsuge støvfiltrene i innedelen. Har du har eget ventilasjonsanlegg i leiligheten - husk å skifte filter, se bruksanvisning.
 
Mvh. Styret
 
TELENOR
 
Som kjent er vi fortsatt uten TV2 kanaler dette blir kompensert av Telenor, vi vil se på løsning på hvordan det skal betales tilbake til beboerne når kanalene er på plass, så sipper vi mange runder med tilbakebetaling.
 
OHMIA
 
Planlagt følgende fremdrift for gravearbeid.
 
Selsbakkvegen 46: Starter tirsdag 1 feb ferdig 2 feb
WAV 15: Starter torsdag 2 feb ferdig 4 feb legger på tining 2 feb
Selsbakkvegen 38: Starter mandag 7 feb ferdig 8 feb
WAV 1: Starter onsdag 9 feb ferdig 10 feb
 
Vi beregner 2 dagers gravearbeid per området, kan bli små endringer pga. flere plasser muligens må tines.
 
Vi er da avhengig at biler er flyttet på i denne perioden som avtalt 2-3 meter fra kanten slik at gravemaskinen kommer til, samt tining av bakken der det gjelder.
 
Installasjon av stolper og ladeplater:
 
Dette arbeidet starter fortløpende etter at graveren setter i gang. Fint om biler da parkerer med min 1 meters avstand fra stolpene slik at montørene for litt arbeidsrom.
 
Arbeidstid vil normalt være mellom 0700-1500 - de dette angår får også mail noen dager i forkant
 
TOBB NØKKEL
 
Minner om at Justin utgåt 5. februar, for å få koblet dere på digital nøkkel sender dere mail til styret.
Det har vært bra pågang, håper de som har innstallert er fornøyd.
 
Mvh.
Styret 
 
 

Side 7 av 18