Informasjon

               

Rørutskifting, salg av tomt og innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling og beboermøte tirsdag 16. november klokken 18:00 i auditoriet på Byåsen vg. skole

Agenda valg av styreleder, innkalling kommer i postkassen.

Når det gjelder salg/utvidelse av tomt og rørfornying tar gjerne imot spørsmål i forkant, slik at vi kan gi gode og utfyllende svar.

TOBB og TRYM vil være representert, TOBB har prosjektet om rørfornying, TRYM er de som har fått tilslaget på tomtesalg.

Det er tunge og kostbare prosjekt vi står overfor, salg av tomt er en viktig faktor for å få realisert vedlikeholdskostnader vi har framover.

 

Litt hva styret også jobber med for tiden.

 

 • Fasadeendring vi er inne i sluttfase på fasadeendring og rehabilitering av bygg, det vil komme innkalling på beboermøte over nyttår.
 • Parkzone: det er blitt registrert flere feilparkeringer på betalte plasser det siste, vi jobber med å løse dette, mest sannsynlig vil betalt plass også bli registrert i appen, det kommer mer utfyllende informasjon om dette, når alt er på plass, oppstart januar 2022
 • Lekeplass: vi er i sluttfasen, oppstart/bygging tidlig vår 2022 – konkurranse på lekeplass for de aller minste kommer.
 • EL Parkering. Vi prøver å få til oppstart rundt WAV 9 – 11 på våren 2022, det blir utvidelse av plasser i WAV1 og 15 i første omgang. Vi har vært i kontakt med OHMIA det er mulig å bytte ladestolper internt i BL.
 • Grendehuset for å bidra til et bedre bomiljø har vi tenkt å komme i gang igjen å bruke den flotte storstua vår.

Anne Kristin inviterer til eldrekaffe i starten av desember, egen invitasjon kommer.

Lillja inviterer til idemyldringskveld. Den 24. november åpnes dørene kl 17:00, det vil bli servert kaffe og småkaker.

Hensikten med kvelden er at dere som beboere kan komme med innspill på hvilke aktiviteter / sosiale tiltak dere vil ha.

Eksempel på aktiviteter er: strikke og håndarbeidskveld, brettspill, bingo eller bare ha en sosial kveld der vi blir bedre kjent med hverandre. Hvis du ikke kan komme men brenner for noe send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 • Vi har også fått gode innspill på styrke bomiljø,
 • danne Tun grupper,
 • Montere solfangere eller solcellepanel – det kan halvere strømforbruk, samt at det er bærekraftig.
 • Parsellhage – vi har etablert en facebookgruppe

https://www.facebook.com/groups/194878389398049

 

Vi setter stor pris på deres kompetanse og innspill, send oss gjerne en mail hvis dere har noe på hjertet, som kan bidra til å berike BL

 

 

 

 

 

Vi er godt i gang med framdriftsplan på hva som skjer i de neste månedene, det kommer en utfyllende informasjon om alle prosjekt i løpet av neste uke.

 • Oppsetting av gjerder i Selsbakkhøgda 38 og 46, WAV 1 og 15 - dette er en forlengelse av EL plasser.
 • Minner om å senke farten i tunene, max fartsgrense 20, fint om dette respekteres

Parsellhage

Det er også opprettet en Facebookside vedrørende parsellhage i SBL Selsbakkhøgda Borettslag, ved styret, ønsker å kartlegge interessen for en Parsellhage på borettslagets tomt. Det er mange beboere som ønsker muligheten til å dyrke og da er ikke alltid balkongen nok. SBL er heldige som har stor og solrik tomt, mye areal er pr dags dato benyttet til gressplen. Parsellhagen vil bli drevet som en egen enhet, registrert i Brønnøysundregistrene, med eget styre og egen økonomi. Det påløper INGEN kostnad for vårt borettslag eller beboerne, parsellhagen skal driftes av parsell-leie, tilskuddsmidler og dugnadsarbeid fra de som leier hageparsell.

Tilskuddsmidler skal søkes hos både Trondheim Kommune og TOBB, som begge støtter urban dyrking og etablering av dette. Vi i styret tror at dette kan bli en fin arena for våre beboere med grønne fingre, eller ønske om å få grønne fingre, til å berike borettslaget med både dyrking og for å skape miljø mellom mennesker i vårt eget nabolag.

Har du interesse av å dyrke grønnsaker, frukt, bær eller bare ha prydblomster, ønsker å leie en parsell, brenner for urban dyrking eller har lyst til å være med på å forme vår fremtidige parsellhage du kan gå inn via denne linken  Mvh. Styret

Det er innført en midlertidig stans i arbeidet da det ble oppdaget en feil i byggesøknadsunderlagene mot Trondheim Kommune.

Saken er under utbedring og oppdatert informasjon om ny oppstart kommer så fort det foreligger fra godkjennermyndigheten.

Vi beklager på det sterkeste forsinkelsen og ulempen dette medfører for andelseiere og besøkende til borettslaget.

Hilsen Entreprenør.

Vi har samme entreprenør på begge disse prosjekter, derfor må avfallsløsning først bli ferdig.

 Vi har bestilt apparater fra Bille AS, vi vil legge ut skisserte planer så raskt dette er på plass.

En av lekeplassene (bak 11) tenkte vi å utlyse en konkurranse / idedugnad om utformelse evnt. Ønsker, dette er en plass som er tiltenkt de aller minste.

Styret vil samtidig beklage på det sterkeste forsinkelsen som er påløpt prosjektene.

Ekstarordinære generalforsamlinger som er planlagt i høst bli gjennomført, men litt forskjøvet i påvente av smittereduksjon, og gjenåpning fase 4.

Mvh.

Styret

Sted Byåsen Kirke

Tirsdag 05.10.2021 kl 18:00

 

Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden:

 1. Konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter
  • Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen
 1. Mistillit til styrets leder

Styret- og varamedlemmer i sittende styre fremmer mistillit til styrets leder.

       Saken presenteres på møtet.

Generalforsamlingen kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen.

Bare andelseiere eller personer med fullmakt fra andelseiere har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som sameier må det medbringes fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.

Ektefelle, samboer, bruker av bolig eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Andelseieren kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

Alle husstander har mottatt innkalling i papirform.

Saken blir grundig belyst på GF, styret kommer ikke til å utdype dette før møtet.

Håper på forståelse på det.

Selsbakkhøgda Borettslag

Styret

 

Til andelseiere.

 

                                                                                                                                          Trondheim 01.09.2021

 

Styret vil minne om at mc oppstillingsplasser ikke er en vinterlagringsplass!

Parkzone er gjort oppmerksom på dette og vil bøtelegge / fjerne mc for eiers ansvar/regning hvis mc ikke er aktivt i bruk gjennom vinteren. Vi gjør også oppmerksom på at mc ikke skal parkeres inne i tun da det er parkering forbudt i alle tun.

 

Søppelcontainer.

Borettslaget har 2 søppelcontainere 1 gang i måneden. Disse kommer første torsdag i hver måned og står til morgenen etter. Faller den første torsdag på helligdag vil de komme påfølgende torsdag. Plassering av disse er ved vaktmestergarasjen og i grendehuset.

Det er fortsatt stort misbruk av disse containerne når det gjelder avfall!

Dette skal ikke i disse containere:

Matavfall, tyngre bygningsmasser, dekk med og uten felg, blandet EE-avfall (alt det har gått eller kan gå strøm i gjennom) Batteri (gjelder alle typer) samt farlig avfall som maling, lim, lakk, spraybokser, lyskilder som lyspærer, lysstoffrør etc.

Borettslaget har egen farlig avfallscontainer ved vaktmestergarasjen der det meste av dette kan kastes. Utenom matavfall, tyngre bygningsmasse og dekk med og uten felg.

Minner også på om at hvitevarer slik som kjøleskap, frysere etc. ikke skal kastes her men leveres tilbake på godkjente mottak slik som forhandlere av disse (dette er uten kostnad). Dette gjelder også tv, pc og andre elektriske apparater.

Videre misbruk av containere vil kunne medføre at dette tilbudet avsluttes!

Hilsen

Styret.

Side 8 av 17