Periodisk kontroll av leiligheter i Waldemar Aunes veg

Til alle beboere!
 
Informasjon fra TENSIO dette gjelder Waldemar Aunes Veg 10 -15. 27. april 2022.
Brev vil også bli lagt i postkassene til de beboerne som blir berørt.
 
Tilsynsavdelingen ved Tensio TS AS, Det lokale eltilsyn (dle) har blant annet til oppgave å kontrollere elektriske anlegg i boliger og leiligheter i Trondheim. Alle boliger skal kontrolleres, og nå står en del av leilighetene i Deres borettslag for tur. Hensikten med kontrollen er å være med på å sikre at alle beboere har et sikkert elektrisk anlegg. For å sjekke dette vil vi måtte foreta noen målinger i sikringsskap, kjøkken og bad med mer. Elsikkerhetsingeniøren vil ta en titt inn på alle rom. Videre gis det sikkerhetsinformasjon om riktig bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr. Kontrollen koster ingen ting for beboerne. Alle elsikkerhetsingeniører vil uoppfordret legitimere seg.
Onsdag 27.04.22 tar vi en kontroll i Deres bolig. Hvis noen har spesielle ønsker angående kontrolltidspunkt, kan dette avtales med oss på forhånd på tlf. 73994503. De som vi ikke rekker å kontakte denne dagen vil få en kontroll på et senere tidspunkt. Kontrollen vil bli utført i tidsrommet 08.00 - 16.00.
Skulle det være spørsmål knyttet til ovennevnte kontroll, så hører vi gjerne fra dere.
 
Med vennlig hilsen
Sivert Syrstad
Avdelingssjef Tilsynsavdeling
Tensio TS AS