Diverse informasjon

TELENOR
 
Som kjent er vi fortsatt uten TV2 kanaler dette blir kompensert av Telenor, vi vil se på løsning på hvordan det skal betales tilbake til beboerne når kanalene er på plass, så sipper vi mange runder med tilbakebetaling.
 
OHMIA
 
Planlagt følgende fremdrift for gravearbeid.
 
Selsbakkvegen 46: Starter tirsdag 1 feb ferdig 2 feb
WAV 15: Starter torsdag 2 feb ferdig 4 feb legger på tining 2 feb
Selsbakkvegen 38: Starter mandag 7 feb ferdig 8 feb
WAV 1: Starter onsdag 9 feb ferdig 10 feb
 
Vi beregner 2 dagers gravearbeid per området, kan bli små endringer pga. flere plasser muligens må tines.
 
Vi er da avhengig at biler er flyttet på i denne perioden som avtalt 2-3 meter fra kanten slik at gravemaskinen kommer til, samt tining av bakken der det gjelder.
 
Installasjon av stolper og ladeplater:
 
Dette arbeidet starter fortløpende etter at graveren setter i gang. Fint om biler da parkerer med min 1 meters avstand fra stolpene slik at montørene for litt arbeidsrom.
 
Arbeidstid vil normalt være mellom 0700-1500 - de dette angår får også mail noen dager i forkant
 
TOBB NØKKEL
 
Minner om at Justin utgåt 5. februar, for å få koblet dere på digital nøkkel sender dere mail til styret.
Det har vært bra pågang, håper de som har innstallert er fornøyd.
 
Mvh.
Styret