Langtidsutleie i grendahuset

Styret har mottatt 61 underskrifter fra andelseiere som ønsker saken om utleie av Grendahuset tatt opp på ekstraordinær generalforsamling. Styret jobber med å finne dato og egnet lokale. Det vil komme en innkalling som vil belyse saken godt så snart de praktiske ting er på plass.

Mvh.

Styret