Referat ifb rørfornying og beboermøte for blokk 15

Referat beboermøte 20.03.23
Beboere WAW 15
Sammendrag
Infomøte, oppstart rørfornying WAV 15
Arbeidene starter uke 17, mandag 24.april, oppstart i oppgang A
Informasjon blir hengt opp på hver enkelt dør en uke i forveien.Ikke fjern lappen fra døra, her finne
du til en hver tid viktig info og påminnelser angående arbeid som vedrører deg under denne
perioden.
Det vil bli befaringer i forkant av arbeide i hver enkelt leilighet i uke 16. Dette for å kartlegge
nødvendig arbeide og dokumentere med bilder, slik at alt tilbakestilles slik det fremstår i dag.
Tidspunkt for befaring varsles med infoark på dør, la også denne henge.
Det er estimert at arbeidet tar 3 uker i hver oppgang. Dette betyr at vann og avløp blir avstengt i 3
uker, like lenge som arbeidet tar. NB! Dette er et estimat, dvs ikke et eksakt tidsforløp. I samme
periode skal også bunnledning fornyes, estimert tidsforbruk er 2 uker. Dvs at avløp i alle leiligheter
blir avstengt i denne perioden. Fremdriftsplan blir hengt opp synlig for alle beboere.
Ikke planlegg reiser o.l. basert på estimert tidsforløp. Borettslaget garanterer ikke for tidsforløpet
og dekker ikke utgifter beboere evt mister i sammenheng med disse arbeider.
Arbeidene vil i hovedsak utføres mellom kl 08.00-20.00 man-tors og kl 08.00-16-00 fredag.
Arbeidere fra både Olimb og Unitek har lang erfaring i slike prosjekt, er proffesjonelle og opptatte
av å skape et godt miljø både for beboere og ansatte under arbeidene. Det settes stor pris på
beboeres tålmodighet disse ukene.
Beboere er pliktige til å gi tilgang til leiligheten enten ved å gi fullmakt, alternativt ved å være
hjemme i tiden arbeiden forgår.
Det vil bli detaljert info vedrørende arbeidene i hver enkelt leilighet, det anbefales å rydde og
klargjøre i forkant slik at det er lett adkomst til rør i boder og leilighet.
Viktig! Dersom rør brukes når det er avstengt vil dette kunne føre til rørkollaps og store lekasjer. I
verste konsekvens kan prosjektet forsinkes og den ekelte beboer holdes økonomisk ansvarlig for
skader påført.
Sanitærbrakke er tilgjengelig. Denne har 3 separate bad med dusj, toalett og vask, beboere må
selv ta med sanitærartikler og håndklær. Vann brukt i den enkelte leilighet kan tømmes i toalett
tilhøremede sanitærbrakke.
Nøkkel til badene finnes i nøkkelboks på gelender tilhørende sanitærbrakken. Sanitærbrakken skal
forlates i den tilstand du selv ønsker å finne den.
Tilgang til vann; det er etablert vannpunkt i utebod ved inngang til oppgang D, WAV 15. Det
anbefales at den enkelte kjøper inn 5-litersdunk med drikkevann til oppbevaring inne i leilighet.
Ved spesielle behov anbefaler vi beboere om å ta kontakt med styret. Kontaktinfo til styret ligger
alltid tilgjengelig på borettslagets hjemmeside og kontaktinfo til entrprenører vil også være
tilgjengelig her.

Mvh.
Styret