Informasjon vår 2023

Full utvidelse av EL-bil Ladere

 

I løpet av 2023 skal vi ha full dekning av elbil ladere på alle faste parkeringsplasser i borettslaget, også garasjene. Unntak er garasjerekka som er i Alette Beyers veg – denne venter vi med til etter ekstraordinær Generalforsamling om utvidelse av BL.

Vi har valgt å kjøpe anlegget selv, dette vil på sikt bli mer lønnsomt både for BL og de som benytter seg av ladestolpene. Vi har ikke gått for Easee ladere, men Zaptec.

Hvis det blir utvidelse av BL blir det etablert gjesteplasser på de områdene der avfallskontainerne sto, samt noen plasser vi ser det er mulig å utvide. Der vil det også strategisk bli montert gjesteladere på noen av områdene.

Det vil komme informasjon om videre fremdrift når vi har alle detaljer på plass, det vil også bli beboermøter der alt vil bli presentert, vedlegger link til EMES

For dere som allerede har avtale med Aneo – vi viderefører abonnementet til vår nye leverandør som er EMES  - det vil komme nærmere informasjon om dette.

https://emes-europe.no/

 

Utvidelse av Borettslaget

 

Det har i mange år vært diskutert utvidelse av borettslaget på tomta i Alette Beyers veg. På generalforsamling den 9. mai rett etter GF vil vi informere og presentere det vi har jobbet med ifbm utvidelse. Dette blir et informasjonsmøte, der både Trym, advokat og økonom som har bistått oss i dette arbeidet vil være til stede. Her er det fint om vi får en fin dialog, slik at vi kan ta med deres synspunkt videre i prosessen.

Ekstraordinær GF på denne saken vil skje i september / oktober 2023 – i forkant av EOGF vil det bli kalt inn til beboermøter.

 

Ny vaktmestergarasje

 

Vi har sett på mulige plasser å etablere ny vaktmestergarasje, dette vil det komme mer informasjon om til høsten på EOGF.

 

Rørfornying

 

Vi er godt i gang, det har vært lite støy rundt fornying, noen utfordringer må man nesten forvente kommer, det er lite forsinkelser.

Når prøveblokkene er ferdig, tar vi en evaluering og kommer med videre fremdrift på øvrige blokker.

 

Hyre

 

Vi har vært i kontakt med de om å etablere biler i vårt BL, dette er et tilbud som flere og flere benytter seg av.

Bilene vil stå i første omgang på gjesteplass i Alette Beyers veg, mer informasjon finner dere i denne linken.

https://www.hyre.no/trondheim/

 

Måser

Her er det ikke så mange løsninger, de fleste tiltakene gjør at de forsvinner i en periode for så å komme tilbake, det som kan være en løsning er strøm – for å få dette på plass på alle blokker blir en kostnad på 1,5 million. Vi er ikke alene om dette problemet, alternativet er å akseptere at de er der. Vi tar dette med videre til neste år, mulighet er å ta det på sikt, starte med blokkene som pr. i dag er mest utsatt, og fortsette med øvrige.

 

Dugnad

Minner om dugnad som blir 11. Mai, her er det mulig å være med på å plante uteområdene der dere bor, dette er en berikelse for alle i BL. SMN1 byr på burger og pølser, dette er også en gylden mulighet til å bli kjent med naboene.

 

Sosialt

 

Anne kommer fortsatt til å invitere til treff på dagtid, Umit som nå leier 1. etasje er mer enn villig til at dette avholdes der.

 

Ellers ønsker styret tilbakemeldinger fra dere både ris og ros. Vi fikk tips om søknad i fjor, det resulterte i 100 000,- fra SMN1 vi søkte for lekeplassene.

 

Ha en flott vår / sommer

 

Hilsen Styret