Pågående prosjekt - informasjon fra styret

Styret informerte tidligere denne uka at vi skulle komme med informasjon rundt alle prosjekt vi jobber med.

Full EL utvidelse
Vi er i sluttfasen med prosjektet, det gjenstår noen plasser ved Waldemar Aunes Veg 15. Vi har valgt EMES som leverandør. De som allerede har parkering ved en EL plass mottok informasjon i går fra EMES – øvrige som har fått montert mottar mail i morgen. Alt er klart på det nye anlegget, vi venter på at Tensio skal gjøre en siste jobb, så vil alt være oppe og går – Dere vil få mer informasjon fra EMES Viktig at dere registrerer dere til EMES slik at dere mottar informasjon.

Pris pr. stolpe er kr 40,- i mnd, samt forbruk, vi har valgt spottpris borettslaget tar et påslag på kroner 1,-

Det vil bli satt opp gjesteladere på et par plasser til, mest sannsynlig utenfor Selsbakkvegen 42 og WAV 15. I dag har vi 2 i Alette Beyers veg. Rollover fra Aneo, det vil komme informasjon i starten på oktober, anbefaler å endre til minimum abonnement i tiden som gjenstår til de.

Nedgraving av avfallsløsning
Dette prosjektet har pågått over lang tid, og har bydd på utallige utfordringer, det gjør det fortsatt. Vi jobber tett på arkitekt, og Trondheim Renholdsverk, en kum ble knust ved Selsbakkvegen 42. Den er bestilt, men ikke mottatt. Rørfornying Som alle har fått med seg ble blokk 12 startet opp uten å informere beboere i den grad de hadde krav på. Dette er helt uakseptabelt, og skulle aldri ha skjedd. Det er kalt inn til beboermøte i neste uke for blokk 12. Vedlegger videre fremdrift ut dette året. Blokkene som står for tur, er 10 og 8 de vil motta innkalling til beboermøte i god tid.

Graving utenfor blokk 5
Utskiftning av fellesledninger, vedlegger infoskriv fra TOBB Utvidelse av Borettslaget Som de fleste er kjent med jobber styret med utvidelse av borettslaget, dette vil gi en god del penger inn til oss, noe vi sårt trenger, da vi har store vedlikeholdsutgifter i de neste årene, noe er allerede påstartet (rør). Vi har avholdt 1 beboermøte til de som blir mest berørt. Waldemar Aunes Veg 1, og Selsbakkvegen 38. Planen var å ha et nytt beboermøte med de om ikke så lenge og et beboermøte for øvrige beboere, etterfulgt av et ekstraordinært generalforsamling der vi skulle presentere dette. Slik som saken er nå, kan det være at vi utsetter dette til vår.

Utvidelse av p-plasser ved Selsbakkvegen 50
Dette prosjektet er dels med på utvidelse av borettslaget, gjesteplassene i Alette Beyers vei må erstattes. Samtidig bygges det på andre siden av veien, mange beboere i vårt BL har benyttet dette som parkering, det er få gjesteplasser i dette området. Dette er ferdig om ca 14. dager og vi valgte å gjøre dette samtidig som vi utvider til EL. Ny vaktmestergarasje I forbindelse med utvidelse har vi utredet pris på ny vaktmestergarasje, dette skal presenteres på EOGF. Erstatning av Gjesteparkeringsplasser Vi har også jobbet med prosjekt for å erstatte gjesteplasser i Alette Beyers veg, dette vil også bli presentert på EOGF. Mvh. Styret