Informasjon 05..11.2023

Graving mellom WAV 5 til Selsbakkvegen 38-40-42

Vi har informert om dette tidligere, men vi får spørsmål ifbm. med graving, så vi legger info ut på nytt
Fellesledninger utenfor 38-40-42 var opprinnelig planlagt rørfornyet, dette da det har vært problemer med disse rørene. Ved gjennomførte videokontroller så viser det seg at rørene i stor grad er ødelagt, det er stukket inn plastrør enkelte steder og generelt så er det dårlig fall.
Det er også innsnevring på rørene ved samtlige kummer.
Grunnet dårlig tilstand på fellesledninger utenfor Selsbakkvegen 38-40-42 og Waldemar Aunes Veg 5, så må spillvann og overvann graves opp og byttes tradisjonelt.


EL og tllgang til motorvarmere

Det kobles på EL først i Selsbakkvegen 50, deretter 42, også WAV 5. så kommer resterende.
Vi er like frustrerte som flere av dere er på hvor lang tid dette tar.
Som vi har informert om tidligere er det Tensio som skal ferdigstille punktene.

Det er ventelister over hele landet, skjønner at dette ikke er noen trøst, denne prosessen er ikke noe vi kan påvirke.
Vi jobber samtidig med å finne en leverandør for kobling til motorvarmer på stolpene.

Vi har endret prisingen, det blir ingen fastpris pr. stolpe på 40,- i mnd, påslaget blir på kr 1,80

Utvidelse parkeringsplasser fast og Gjest

Vi er snart ferdig i Selsbakkvegen 50, dere som står på venteliste vil bli tilskrevet når vi har logistikk på plass.
Utenfor 42 jobbes det også, her blir det satt opp gjesteladere.

Rørprosjektet

Vi er blitt lovet en fremdriftsplan for resterende blokker, dette blir sendt til alle når vi mottar.
Siste blokk som blir tatt i år er blokk 8 i Waldemar Aunes Veg.

Ned graving av avfallsløsning

Når de er ferdig med parkeringsplasser i Selsbakkvegen 42, starter de med å ferdigstille kummen som ble ødelagt under arbeid i sommer.

Sosialt i BL
Det blir arrangert diverse sosiale tilbud framover, og ja det blir julegrantenning i år også, informasjon kommer.

Mvh.

Styret