Info fra styret desember 2023

Rehabilitering
I løpet av januar 2024 begynner vi planlegging og prioriterer hovedpunkter på det som skal utbedres/rehabiliteres i felles bygningsmasser. Arbeidsgruppa strukturer videre arbeid etter dette. Vår mål er å sikre oss varme,tørre og atraktive boliger i mange år fremover. Kvalitet og måtehold er nøkkelord og skal etterfølges, slik at vi går minst mulig økte utgifter i vente. Arbeidsgruppa vil holde beboere grundig informert i alle prosesser og ønsker gjerne realistiske innspill.
Prosjekt rør-fornying
Etter en hektisk sensommer og høst går arbeidene med rørfornying etter ønsket fremdrift. Vi venter fortsatt overordnet fremdriftsplan, Olimb lover at den er rett rundt hjørnet.
Vi vil igjen takke alle beboere for smidighet og positivitet med denne store inngripen i hverdagen, gleder oss alle til dette er overstått.
El-bil og ladeplasser
Arbeidet går fremover, dog saktere enn vi ble forespeilet. Dette skyldes at vi har ventet på Tensio for godkjenning og ferdigstillelse, trekking av strøm til stolpene er i gang. Med en gang det lyser i stolpene er de klar til bruk.
Garasjer
I 2024 tar styret over administrasjonen av parkerings-garasjer selv. Dette for å få bedre kontroll og å spare utgifter. TOBB gjør denne jobben for borettslaget frem til 01.07.24. Etter denne datoen vil det ikke bli innkrevd depositum for leie av garasje og de som har innbetalt depositum vil få dette tilbakebetalt.
Sykkelparkering
Beboere har etterspurt mulighet for innlåsning av sykkel i borettslaget. Foreløpig vil det ikke bli prioritert å sette opp egne bygg til dette formål.
Styret undersøker mulighet for transport-skinne til å trille sykkel opp og ned trapp ned til kjellerboder. Dette vil gjøre det enklere for lagring av sykler og el-sykler innlåst i egne boder.
Parsellhage;Info fra parsellhage-gruppa
Areal er fastsatt og vi vil i første omgang opprette16 parseller á 2*4 meter hvorav en som settes av til felles lagring av hageutstyr. Vi ønsker å skaffe låsbart skur til oppbevaring på felles område. Parsellhagen finansieres med støtte fra bl.a. Trondheim Kommune. Arealet skal sikres med vilt-gjerde. Gjeldende areal vil få tilgang på strøm og enkel tilgang til vann. Parsell-gruppa legger ut parseller for leie i januar, førstemann til mølla-prinsippet gjelder her og det vil kun bli mulighet til å leie en parsell pr boenhet. Regler og føringer foreligger allerede, leiepris for 1 stk parsell blir Kr 600,- pr år.
Parsell-hagen har egen fb-side, info vil bli lagt ut også der. Oppfordrer alle hage-glade til følge fb-siden vår; Parsellhagen i Selsbakkhøgda BL
Avfalls-containere
Styret har besluttet å fortsette med avfalls-container hver 1. torstag i mnd også neste år. Beboere har blitt flinkere til å sortere det som kastes og det har kommet tilbakemeldinger om at dette er et gode vi ønsker.
Hendvendelser til styret
Ved henvendelser på mail fra beboere vil styret prøve å etterkomme responstid på 24 timer. Det kan forekomme avvik da vi alle i tillegg har andre forpliktelser, arbeidsforhold og i julen vil også styret senke tempoet og nyte litt latere dager. Håper på forståelse for dette.
Styret gleder seg til å brette opp armene i 2024 og ønsker alle i borettlaget en riktig god jul og godt nytt år
Ta vare på hverandre og ha en fredelig feiring