Siste oppdateringer på nyhetsfronten fra styret april 2024

Siste oppdateringer på nyhetsfronten fra styret i april 2024

Det jobbes kontinuerlig med alle store prosjekter i borettslaget, rør-fornying følger overordnet fremdriftsplan og vi opplever entreprenør gjør en solid jobb.

Ny vaktmester-garasje; det er sendt bygg-søknad til kommunen. Vi har fått tegnet en veldig god løsning der vaktmestere også har vært med på utformingen. Vi gleder oss!

Utvidelse, rehabilitering og bebyggelse av tomt Alette Beyers vei; det jobbes mye med disse store prosjektene. Kontrakt vedrørende utbygging i Alette Beyers vei er i sluttfasen i disse dager. Det jobbes også med utvidelse av øvrig areal, etter Generalforsamlingens avgjørelse, vil vi forhåpentligvis kunne sette i gang med mulighets-studie. Videre planlegging av rehabilitering vil utarbeides i henhold til disse utredningene.

Det er forhandlet ny kontrakt med Telenor, vi beholder samme tilbud med TV og bredbånd, men med prisreduksjon på 100 kr, fra 499,- til 399,- Denne reduksjonen kommer oss til gode på husleia

Styret i Selsbakkhøgda Borettslag har inngått en gunstig strømavtale på alle felles-målere med Svorka AS. Nå kan også du som privatperson benytte deg av samme avtale og pristilbudet vi har fått. Les mer og bestill her: https://h1tuzv4x.paperform.co

El-lading parkeringsplasser; alt er nå ferdigstilt og vi venter bare på Tensio for tilkobling av strøm til ladepunktene, dette gjøres fortløpende tiden fremover. Når det er lys i «din» stolpe er det bare sette i gang.

Endelig går vi våren i møte og vi minner om felles vår-dugnad den 14. mai. Vi setter vår lit til værgudene om litt samarbeidsvilje spesielt denne dagen.  Håper så mange som mulig kan stille opp for vårt utemiljø, kanskje også benytte sjansen til å bli kjent med en ny nabo eller slå av en prat med noen du kjenner fra før. Det blir matservering av vår nye samarbeidspartner EIE eiendomsmegling i området ved flaggstanga. Info ang dugnad henger i infotavle alle oppganger.

Det vil også i år være mulig å søke om støtte til beplantning til fellesområder ute. Det er satt begrensning til 500 kr pr oppgang, dette gjelder fortrinnsvis stauder og kvittering må fremlegges. Styret tar også mot ideer om dekorativ beplanting andre steder enn rett ved innganger, dersom andelseiere ønsker å bidra. Initiativ settes stor pris på 😊

Styret ønsker alle beboere og andelseiere en fin, solrik og varm vår