Generalforsamling

På grunn av Covid 19 er det vanskelig å få gjennomført Generalforsamling nå i høst.

Dette er saker som ble utsatt på ordinær generalforsamling, det er ingen hastesaker, dermed har styret vedtatt at det utsettes til neste år.

Samtidig jobber vi med å få på plass en digital plattform, slik at vi blant annet kan få gjennomført beboermøter.

Kontordager avholdes som før, første torsdag i måneden fra kl 18 – 19

 Mvh.

Styret