Framdrift EL parkering

I følge Tensio skal målerne bli levert på fredag 06.11.20. De vil da montere disse og spennings-sette anlegget samme dag!  

Tensio kan dessverre ikke garantere at det vil skje på fredag, da en leveranse fra nettselskapet er utenfor deres kontroll.

Styret skal avvente med plassutdeling inntil alt er på plass.

Dette til orientering om framdriften.

 Mvh.

Styret