Generalforsamling 2021

TIL BEBOERE

I Selsbakkhøgda BL

 

VARSEL OM ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG

INNSENDING AV SAKER

 

Ordinær generalforsamling er beregnet avviklet torsdag den 20.05.2021,

kl 18.00.

Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen må

sendes styret senest innen 28.02.2021.

Dette gjelder ikke ordinære styresaker.

 

Alle saker som ble utsatt i 2020 grunnet Korona blir behandlet på denne generalforsamlinga.

 

Styret