Parkering

Parkering - informasjon som er gjeldende fra styret

  • De gamle P-bevisene kan benyttes ut 2021
  • For de som har 2 biler er det muligheter for å søke leie av plass for bil nummer 2
  • På appen kan man registrere parkering i max 48 timer pr. gang

I Trondheim så er det ofte slik at det kun tilbys parkering for kun 1 bil, vi er heldig som har så stor kapasitet som vi har, men for bil nummer 2 er det litt «først til mølla» prinsippet som gjelder

 

Håper dette var oppklarende

 

Mvh.

Styret