Informasjon fra styret

nformasjon fra Styret
 
Styret tar ferie, kontainere vil bli plassert ut på de datoene som er informert om tidligere, kontoret er stengt i sommer, første kontordag etter ferien blir torsdag 5 august.
Vi vi fortløpende svare på mail.
 
Ha en riktig god sommer.
 
Sender med informasjon vedrørende nedgraving av afallskontainere.
 
 
Gravearbeider i Selsbakkhøgda BL:
 
Endelig er en lang og krevende søknads- og klargjøringsprosess for Nedgravd avfallsløsning i borettslaget kommet til dithen at det kan begynne å skje endringer i praksis.
Første leveringspunkt som etableres er for de tre blokkene Selsbakkvegen 46-48-50. Anleggsarbeidene her er beregnet å pågå i tre uker før man går videre til neste avfallspunkt, nederst ei Waldemar Aunes veg, mellom nr 13 og 15.
Tredje avfallspunkt er ved Waldemar Aunes veg 12. Videre srbider blir da oppover WA’s veg, og så nedover Selsbakkvegen.
 
Hovedgravingen starter mandag 28.juni og vil pågå til utpå høsten.
 
Det blir gravet ut store mengder grunnmasser for å få senket ned betongbeholderne til den nye containerløsningen. Disse massene vil i størst mulig grad brukes om igjen internt i borettslaget. De vil bli brukt til å utvide plenarealene ved verandaene og akebakken mellom WA’s veg 13 og 11 for å gjøre området mer brukervennlig.
 
Det benyttes store maskiner og lastebiler i arbeidene. Dette vil medføre en del støy og noe begrenset fremkommelighet for beboerne. Dette beklager vi og vil søke å være så rasjonelle og hensynsfulle i arbeidene ved hvert avfallspunkt.
 
Oppdatert informasjon om fremdriften vil komme underveis i byggearbeidene.
 
 
Mvh
Stig Vikan
Stig Vikan AS