Diverse informasjon

Til andelseiere.

 

                                                                                                                                          Trondheim 01.09.2021

 

Styret vil minne om at mc oppstillingsplasser ikke er en vinterlagringsplass!

Parkzone er gjort oppmerksom på dette og vil bøtelegge / fjerne mc for eiers ansvar/regning hvis mc ikke er aktivt i bruk gjennom vinteren. Vi gjør også oppmerksom på at mc ikke skal parkeres inne i tun da det er parkering forbudt i alle tun.

 

Søppelcontainer.

Borettslaget har 2 søppelcontainere 1 gang i måneden. Disse kommer første torsdag i hver måned og står til morgenen etter. Faller den første torsdag på helligdag vil de komme påfølgende torsdag. Plassering av disse er ved vaktmestergarasjen og i grendehuset.

Det er fortsatt stort misbruk av disse containerne når det gjelder avfall!

Dette skal ikke i disse containere:

Matavfall, tyngre bygningsmasser, dekk med og uten felg, blandet EE-avfall (alt det har gått eller kan gå strøm i gjennom) Batteri (gjelder alle typer) samt farlig avfall som maling, lim, lakk, spraybokser, lyskilder som lyspærer, lysstoffrør etc.

Borettslaget har egen farlig avfallscontainer ved vaktmestergarasjen der det meste av dette kan kastes. Utenom matavfall, tyngre bygningsmasse og dekk med og uten felg.

Minner også på om at hvitevarer slik som kjøleskap, frysere etc. ikke skal kastes her men leveres tilbake på godkjente mottak slik som forhandlere av disse (dette er uten kostnad). Dette gjelder også tv, pc og andre elektriske apparater.

Videre misbruk av containere vil kunne medføre at dette tilbudet avsluttes!

Hilsen

Styret.