Oppdatering på Nedgravd avfallsløsning og informasjon om lekeplasser.

Det er innført en midlertidig stans i arbeidet da det ble oppdaget en feil i byggesøknadsunderlagene mot Trondheim Kommune.

Saken er under utbedring og oppdatert informasjon om ny oppstart kommer så fort det foreligger fra godkjennermyndigheten.

Vi beklager på det sterkeste forsinkelsen og ulempen dette medfører for andelseiere og besøkende til borettslaget.

Hilsen Entreprenør.

Vi har samme entreprenør på begge disse prosjekter, derfor må avfallsløsning først bli ferdig.

 Vi har bestilt apparater fra Bille AS, vi vil legge ut skisserte planer så raskt dette er på plass.

En av lekeplassene (bak 11) tenkte vi å utlyse en konkurranse / idedugnad om utformelse evnt. Ønsker, dette er en plass som er tiltenkt de aller minste.

Styret vil samtidig beklage på det sterkeste forsinkelsen som er påløpt prosjektene.

Ekstarordinære generalforsamlinger som er planlagt i høst bli gjennomført, men litt forskjøvet i påvente av smittereduksjon, og gjenåpning fase 4.

Mvh.

Styret