Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Selsbakkhøgda borettslag

Sted Byåsen Kirke

Tirsdag 05.10.2021 kl 18:00

 

Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden:

 1. Konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter
  • Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen
 1. Mistillit til styrets leder

Styret- og varamedlemmer i sittende styre fremmer mistillit til styrets leder.

       Saken presenteres på møtet.

Generalforsamlingen kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen.

Bare andelseiere eller personer med fullmakt fra andelseiere har stemmerett på generalforsamlingen. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som sameier må det medbringes fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.

Ektefelle, samboer, bruker av bolig eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Andelseieren kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

Alle husstander har mottatt innkalling i papirform.

Saken blir grundig belyst på GF, styret kommer ikke til å utdype dette før møtet.

Håper på forståelse på det.

Selsbakkhøgda Borettslag

Styret