Informasjon november 2021

Hei 

Økning av felleskostnader

Endring av felleskostnader fra 01.01.2022 Styret har vedtatt følgende endringer fra 01.01.2022

Felleskostnadene øker med 5 %. Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2022, som er satt opp ut ifra boligselskapets kjente og forventede inntekter og utgifter. Endringen skyldes i hovedsak oppstart av større vedlikeholdsprosjekt som bl.a rørfornying og lekeplasser.

Referat fra beboermøte 16.11.2021

Utvidelse av tomt

Trym Bolig var der og presenterte mulig utvidelse av borettslag, det var to planløsninger, dette var kun et orienteringsmøte, vi kommer til å ha flere møter samt ekstraordinær generalforsamling.

Rørfornying

Det er planlagt at rørfornying skal ha oppstart august 2022, vi starter med blokk 14 og 15, hvis alt ser bra ut så fortsetter vi med øvrige, det vil komme mer info om dette.

Langtidsbudsjett

Det er planlagt rørfornying i 2022, 2023 og 2024, fasadeendring i 2028, 2029 0g 2030. Vi bør ha disponible midler i størrelsesorden 15% av total inntekt for å ha solid økonomi, i langtidsbudsjettet er felleskostnader økt med tanke på dette, i tillegg til å bygge opp de disponible midler for å kunne dekke kommende planlagte vedlikehold. Ved endringer i vedlikeholdskostnadene vil også behovet for endringer i felleskostnadene endres.

Med tanke på kommende vedlikehold vil utvidelse av tomt gi en betydelig gevinst til borettslaget.

Dette er kun et referat på hva som ble gjennomgått og ikke noe som er bestemt, dette til orientering.

Mvh.

Styret.