Eldrekaffe
Vi gjentar suksessen fra sist og inviterer til ny eldrekaffe i Grendahuset vårt mandag 26. august kl 12. Det blir enkel servering av kaffe og vafler. Velkommen!

Etter lov og forskrifter er det ikke tillatt å lade på vanlig stikkontakt uten at denne har egen kurs og type B jordfeilbryter. Dette medfører at det kun skal lades på tilrettelagte plasser for ladning av el-bil og Plug-in hybrider.

Dette er for alles sikkerhet og er gjeldende umiddelbart. Dette gjelder både p-plasser og garasjer.

Brudd på dette vil kunne medføre oppsigelse av p-plass/garasje samt erstatningskrav/avkortning i en forsikringssak eller anmeldelse.

P.d.d. Er det mulig å lade på 2 stikkontakter i Alette Beyersvei og på 5 p-plass i Selsbakkveien 46.

Det er satt opp 3 stolper midlertidig på p-plass i Selsbakkveien 46 der det er mulig for 5 biler å lade samtidig. Følg instruks på stolpene. Oppstarts avgift kr: 10 og deretter kr: 2.50 pr kw. Så snart biler er oppladet skal disse flyttes umiddelbart.

Det jobbes for flere tilrettelagte p-plasser for ladning av El-bil og Hybrider.

Ved spørsmål kontakt styret.

Borettslaget har lansert ny nettside. Den store nyheten er at nettsida har fått et nytt design og at den fungerer bedre på mobil og nettbrett.

Noen av nyhetene er listet under

  • Nytt design
  • Fungerer godt med nettbrett og mobiltelefon
  • Mer informasjon om borettslaget
  • Oppdatert en god del utdatert innhold
  • Ny omfattende side med praktiske spørsmål og svar rundt borettslaget som vi skal utvide på sikt
  • Ny mobiltilpasset kalender - det er nå mulig å se hendelser som eksempelvis når grendahuset er booket, og kontordager

Følg med på nytt innhold som lanseres etterhvert

Eldrekaffe
Velkommen til eldrekaffe i Grendehuset vårt onsdag 12 juni kl.12-14. Det blir enkel servering av kaffe og vafler.

I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling onsdag 2. mai 2018, klokken 1800 – Byåsen Videregående skole (auditorium)

På grunn av store oppmøter til borettslagets generalforsamlinger, oppfordres eierne til å komme i god tid før møtestart. Dette for at styret skal kunne motta/registrere alle frammøtte innen rimelig tid før møtestart.

Side 14 av 14